Smart CityTiskové zprávy

Sensoneo a Sigfox společně představili řešení automatizující logistiku odpadu ve výrobě

Slovenská společnost Sensoneo, jenž vyvíjí a poskytuje řešení pro inteligentní správu odpadu a optimalizaci svozové logistiky, ve spolupráci s německým operátorem sítě internetu věcí Sigfox uvedli na trh komplexní řešení pro monitorování indoorových odpadních košů a optimalizaci jejich svozu. Řešení kombinuje Sigfox tlačítkový senzor 0G, který slouží k identifikaci plných košů a inteligentní řešení pro správu odpadů Sensoneo, které shromažďuje všechna data a požadavky a vypočítává optimální trasy. Řešení je nasazeno v plném provozu u prvního zákazníka – v německé pobočce předního amerického automobilového výrobce.

Řešení umožňuje:

  • Svážet odpad ve výrobních halách a závodech v optimálním čase
  • Automatizovat plánování tras s cílem zefektivnit svoz a minimalizovat lidský faktor
  • Vypočítat nejrychlejší trasy v rámci výrobních prostor pro sběr označených košů/nádob

Řešení je cíleně vyvinuté pro specifické potřeby výrobních podniků a umí obsáhnout naplánované i „on-demand“ požadavky. Zahrnuje různé proměnné, jako je kapacita vozidla, kapacita koše, typ koše, a pracovní plán. Integrace do stávajícího informačního systému je možná prostřednictvím API. Možné je také zabezpečení dat na platformy třetích stran. Řešení výborně zapadá do konceptu „štíhlé výroby“ a podporuje principy průmyslu 4.0.

Záběr našeho komplexního inteligentní řešení se od vývoje jeho prvotní verze v roce 2014 značně rozšířil. Díky tomu, že vývoj našich výrobků a řešení máme pod svou vlastní střechou, dokážeme v něm flexibilně zohlednit specifické požadavky různých odvětví – Smart odpadový management pro výrobní podniky je jedním z příkladů,“ řekl Martin Basila, zakladatel a ředitel společnosti Sensoneo.

Zdroj: jaknachytreodpady.cz

Jak řešení funguje:

  1. Na předmětné koše / nádoby se umístí tlačítkové senzory Sigfox nebo Sensoneo senzory.
  2. V případě naplnění odpovědný zaměstnanec stlačí tlačítkový senzor (v případě Sensoneo senzorů přijde upozornění automaticky).
  3. Notifikaci sprocesuje Platforma pro operátory – digitální databáze celé odpadové infrastruktury zahrnující všechna dostupná data včetne Svozové aplikace, přes kterou spravuje nastavení svozu, principy a pravidla.
  4. Automatizované Plánování tras automaticky generuje nejkratší možnou a nejefektivnější trasu, která respektuje specifické požadavky daného podniku.
  5. Svozová aplikace pro řidiče zahrnuje To-Do List, Navigaci v rámci výrobní haly, Identifikaci košů, možnost zpětné vazby na jednotlivých stanovištích a potvrzení výsypu.
  6. Analytika zpřehledňuje shromážděné data v čase, umožňuje vyhodnocovat produktivitu a poskytuje cenné data ohledně výroby.

Plánování tras Sensoneo dokáže při tvorbě tras zohledňovat velmi specifické požadavky, např .: „Vyprázdni kontejner do 60 minut od požádání“, „Řidič může přijmout novou trasu až po dokončení všech předchozích.“, „Typy odpadu A a B je možné svážet současně, typ C se však musí svážet zvlášť”.

Nasazení řešení je možné v průběhu velmi krátkého času: „Naše zkušenosti ukazují, že v případě důsledné koordinace dokážeme řešení nasadit během 7 dní. Vytvoří se podrobná databáze se všemi kontejnery včetně druhů odpadu, kapacit, umístění koše a nejdostupnější místa na sběr. Platforma pak konsoliduje všechny údaje o koších, o infrastruktuře a zapracovává všechna pravidla pro plánování tras. Palubní panel systému poskytuje rychlý přístup informacím o všech koších a nádobách, plánovaných, aktuálních a dokončených trasách, jakož i potvrzeními výsypu a hlášeným úrovním zaplnění. Toto dává operátorovi úplnou kontrolu nad celým průběhem sběru odpadu a umožňuje mu spravovat jej na dálku prostřednictvím tabletu nebo chytrého telefonu,“ vysvětluje Elena Sztochay, ředitelka pro prodej řešení společnosti Sigfox Německo.

Spolupráce s projektovým týmem byla mimořádně profesionální a projekt byl realizován přesně podle schváleného plánu. Řešení přináší do našeho interního odpadového hospodářství pořádek a efektivitu. Kromě optimalizovaných tras sběru dostáváme cenné údaje, které potřebujeme pro strategická rozhodnutí týkající se naší politiky v oblasti odpadového hospodářství,“ uvedl logistický analytik výrobní automobilové společnosti v Německu, která řešení využívá jako první zákazník.

Organizace sběru odpadu podle skutečné úrovně zaplnění nádob, a ne podle předpokladů, vede k úspoře nákladů spojených se sběrem odpadu v přibližné výši 30%, a to při zachování nebo dokonce zlepšení kvality služeb.