5GChytré zemědělstvíDoprava a logistikaPrůmysl 4.0Smart CityTiskové zprávy

MPO zveřejňuje publikaci „Elektromagnetické pole a člověk“, i tímto způsobem bojuje s fake news o 5G

„Elektromagnetické pole a člověk“. Tak se jmenuje publikace polského Ministerstva digitalizace, jejíž překlad zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). S cílem srozumitelně přiblížit nejdůležitější témata, která jsou spojená s elektromagnetickým polem v oblasti rádiových kmitočtů. Český i polský resort, v jehož gesci je digitalizace, tak mimo jiné reaguje na spekulace týkající se 5G sítí a koronaviru. Pro spojitost onemocnění covid – 19 se sítěmi 5. generace pro vysokorychlostní internet neexistuje žádný vědecký důkaz, jedná se tedy o nepodložené zprávy, tzv. fake news.

Vybrané způsoby využití elektromagnetických vln, zdroj: Publikace

Publikace, která vznikla v Polsku, se v Evropské unii vnímá jako vzorová. Přináší komplexní informace o vzniku elektromagnetického pole, jeho vlastnostech, měření, normách a působení. Lidé se v ní dočtou také to, co to vlastně 5G je, čemu pomáhá a jak jsou ošetřeny hygienické limity,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Vydání českého překladu polské knihy „Elektromagnetické pole a člověk“ zapadá do aktivit MPO v rámci 5G aliance a je také v souladu s projektem 5G pro 5 měst. Tato aktivita směřuje ke zvýšení informovanosti občanů a přispívá k budování znalostní společnosti v oblasti fyzikálních jevů a elektronických komunikací. Sítě a služby 5G přinášejí zlepšení kvality života občanů a podporují růst ekonomiky,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko.

K rozvoji sítí páté generace v České republice dochází v souladu s platnou legislativou, závěry vlády a schválenými strategiemi. 5G sítě představují moderní komunikační prostředek, který umožňuje rozvoj chytrých měst, tvorbu aplikací ve vzdělávání, průmyslu 4.0, dopravě, zdravotnictví, zemědělství, životního prostředí a v dalších oblastech, které využívají bezdrátovou mobilní komunikaci. Přinášejí pokročilé služby občanům ve městech a nabízejí vyšší odolnost státu v krizových situacích.

Dominantní oblasti zkoumání zdravotních důsledků mikrovln a rádiových vln, zdroj: Publikace

Podpora zavádění a rozvoj 5G sítí a služeb v České republice je také hlavním cílem 5G aliance. Tvoří ji zástupci soukromé, veřejné i akademické sféry a zabývá se pěti klíčovými oblastmi, kterými je: průmysl, chytrá města, kybernetická bezpečnost, dezinformace a vzdělávání a dopravní koridory. Protože při boji s dezinformacemi hraje významnou roli právě osvěta a vzdělávání, nabízí se mimo jiné vytvořit 5G akademii, která veřejnosti přiblíží působení elektromagnetických polí a přednosti digitálních technologií. Roli v tom hraje i český překlad publikace „Elektromagnetické pole a člověk“ dostupný v elektronické podobě na www.5galiance.cz.

Zdroj