Průmysl 4.0 založený na hodnotě

Výrobci dokážou realizovat Průmysl 4.0 i bez přílišných komplikací.

Někomu zní označení „Průmysl 4.0“, „digitální transformace“ a „sbližování informačních a provozních technologií“ (IT/PT) děsivě. V posledních několika letech si pod těmito pojmy představujeme nesčetné schůzky a významná plánovací zasedání, na nichž se u dlouhého stolu v zasedací místnosti scházejí rozsáhlé multidisciplinární a multifunkční týmy. Cíl: vypracovat a místopřísežně odsouhlasit zastřešující, všezahrnující budoucí směřování vrstvy PT a její „transformace“.

Pro výrobce to představuje obrovské martyrium, za něž má být odměnou dlouhý seznam projektů a zlepšení, které je třeba financovat a schválit.

Dobrou zprávou je, že získání hodnoty z Průmyslu 4.0 nemusí být tak znepokojující, náročné nebo děsivé. Existuje praktický přístup založený na hodnotě, který umožňuje získat z Průmyslu 4.0 něco hmatatelného, aniž by bylo nutné se závazně zabývat budoucností digitální transformace. Výrobci zavádějí účelová a inovativní řešení, která využívají hodnoty technologií Průmyslu 4.0, aniž by museli procházet oním martyriem.

Průmysl 4.0 může výrobcům přinést mnoho potenciálních úspor nákladů a zlepšit provoz. Obrázek poskytla společnost Avanceon

Výrobce chemikálií

Například výrobce chemikálií čelil obchodnímu problému s neautomatizovaným, nepropojeným protipožárním a hasicím systémem, který vyžadoval, aby někdo fyzicky kontroloval a potvrzoval tlak vzduchových kompresorů v závodě a ověřil, že hasicí systém bude v případě nouze schopen reagovat. Fyzické kontroly znamenaly, že závod potřeboval personální zdroje, aby ověřil, zda kompresory běží, i když závod není v provozu. Znamenalo to vysoké náklady na pracovní sílu mimo směny, tj. o víkendech a svátcích, v nepřetržitém provozu.

Bezdrátové I/O moduly shromažďují data

Výrobce chtěl tento problém vyřešit pomocí Průmyslu 4.0. Jádro systému spočívalo v instalaci bezdrátových vstupně-výstupních modulů (I/O) průmyslového internetu věcí (IIoT), které byly instalovány za účelem sběru informací z některých nových snímačů tlaku. Vybrané moduly IIoT měly zvýšenou odolnost pro průmysl, byly namontované na rovném povrchu a napájené 9V baterií, čímž se eliminovaly drahé skříně, rozvody a náklady na instalaci.

Moduly IIoT přenášejí data prostřednictvím rádia do komunikační brány ve výrobní kanceláři. Brána byla umístěna v kancelářské skříni (mohla mít zvýšenou odolnost pro průmysl, ale vzhledem k blízkosti kanceláře to nebylo nutné). Tato brána je připojena k síti Ethernet v závodě s přístupem k internetu. V bráně je umístěna logika, která určuje, zda existuje stav alarmu. V závislosti na stavu alarmu spustí sérii eskalačních výstrah – nejprve lokální zvukový alarm s e-mailovou výstrahou 1. úrovně, následně rozšířenou e-mailovou distribuci širšímu publiku a nakonec (podle délky trvání a závažnosti) systém rozešle textové výstrahy na předem naprogramovaný soubor kontaktů na mobilní telefony.

Oznámení: digitální transformace

V případě nového systému jsou problémy okamžitě oznamovány příslušným pracovníkům, což umožňuje mnohem rychlejší reakci než stará metoda fyzických obchůzek a následných telefonátů. Řešení bylo jednoduché a využívalo klíčové prvky Průmyslu 4.0, čímž přineslo obchodní výhody s rychlou návratností investice (ROI) a zároveň nezavazovalo výrobce k většímu zapojení do Průmyslu 4.0.

Tíživý pocit nutnosti přemíry těžkého rozhodování, volby cest a plánování by neměl stát v cestě prvnímu kroku k Průmyslu 4.0 a digitální transformaci pro řešení problémů. Je to jednodušší, než se zdá.

Autorem článku je Matt Ruth, viceprezident pro marketing a prodej společnosti Avanceon, obsahového partnera vydavatelství CFE Media. Upravil Chris Vavra, ředitel pro webový obsah časopisu Control Engineering, CFE Media and Technology, cvavra@cfemedia.com.

Zdroj