IoT produktyTiskové zprávy

SARAhub – IFMA projekt roku v oblasti Facility Management

Softwarové řešení SARAhub, které vyvíjí a distribuuje člen skupiny OKIN Group společnost iotor, získalo ocenění Projekt roku v oblasti Facility Managementu. Vyhodnocení proběhlo v rámci Týdne Facility Management 2021, pořádaného českou pobočkou celosvětového sdružení IFMA CZ, které zastřešuje firmy se zaměřením na facility management. Ocenění společně převzali Dalibor Lukeš ředitel společnosti iotor a Tomáš Polák Strategic Business Director v OKIN Facility.

SARAhub (Smart Assets with Rapid Action) je snadno použitelné softwarové prostředí, které umožňuje zprovoznění automatizovaných scénářů na bázi internetu věcí (IoT). SARAhub pracuje na principu centrálního sběru, vyhodnocení a následné automatizace dat z IoT zařízení či okolních výrobních, regulačních nebo bezpečnostních systémů. V grafickém rozhraní zobrazuje senzory a zařízení ve schématech, mapách a filtrovaných seznamech. Následně umožňuje nastavení automatizovaných reakcí na specifické situace, konsolidaci dat a mnoho dalších funkcí, včetně napojení na okolní systémy a aplikace.

Ředitel společnosti iotor Dalibor Lukeš k ocenění říká: “Společnost iotor se dlouhodobě snaží přinášet zákazníkům racionální, praktická a dosažitelná řešení založená na technologii internetu věcí. Jsme rozhodně velmi hrdí na to, že se nám podařilo uspět s naším řešením v tak silné konkurenci. Ocenění je pro nás především povzbuzení pro další rozvoj našeho řešení SARAhub o nové funkce a moduly jako například prvky umělé inteligence.

První klíčovou výhodou řešení SARAhubu je zejména možnost integrace různých systémů na vstupu i výstupu a současně různých agend do jediného uživatelského prostředí. Další klíčovým prvkem systému je jeho automatizovaná a rychlá reakce na vzniklé situace. Není tak třeba nasazovat různé systémy na monitoring prostředí, údržbu zařízení či odečty a kontrolu energií. Vše je v jednom prostředí, ve kterém je možné definovat přesné reakce na různé situace. Mezi nejdůležitější přínosy následně patří úspory energií, zvýšení produktivity či snížení nákladů na provoz a údržbu.

SARAhub je z našeho pohledu skutečně přínosným řešením, které jde tak říkajíc přímo k samotné podstatě smyslu užití technologie internetu věcí. Použití SARAhubu výrazně zjednodušuje, integruje a zefektivňuje jednotlivé prvky IoT, nad které staví dobře postavené řešení, které výrazně zrychluje a automatizuje reakce na vzniklé situace. I proto jsme rozhodli o vítězství SARAhubu jednomyslně.” dodává Ing. Jiří Knap, prezident IFMA CZ.

Zdroj