Smart CityTiskové zprávy

Autonomní náramek pomáhá řešit krizové okamžiky a zachraňovat lidské životy

Chytrá řešení usnadňují život. Uplatňují se v různých odvětvích a nyní konečně pronikají i do zdravotnictví. Brněnský Nadační fond Neurosmart se společností Soitron spolupracuje na projektu autonomního náramku. Ten nepřetržitě monitoruje aktuální zdravotní stav pacientů, údaje poskytuje ošetřujícímu personálu nebo lékařům, může dokonce přispět k záchraně života, a Česku tak pomáhá dále rozvíjet systém eHealth.

Neurodegenerativní onemocnění výrazně ovlivňují kvalitu života čím dál tím početnější skupině lidí. Naději na zlepšení života by mohla přinést nová řešení, využívající prvky, chytrých, tedy smart technologií. Ty nejenže slouží 24 hodin denně, 365 dní v roce, ale jsou často řízena autonomně a přináší nové možnosti do zdravotnictví. Příkladem je nejnovější projekt Nadačního fondu Neurosmart a společnosti Soitron. Jejich chytrý náramek – který se příliš neliší od těch běžných – nabízí nepřetržitý dohled nad pacientem a umožňuje sledovat i jeho zdravotní stav.

Ilustrační obrázek, zdroj: soitron.com

KOMPLEXNÍ PROJEKT SE ZAMĚŘENÍM NA NEURODEGENERATIVNÍ NEMOCE

Na základě zabudovaných čidel náramek měří srdeční činnost, teplotu, ale i pohybovou aktivitu a díky GPS lokátoru v případě potřeby hlásí i přesnou polohu osoby, která je nosí. Může sloužit také jako kontrola při užívání léků a nechybí ani SOS tlačítko. „Náramek je prostřednictvím speciální bezdrátové sítě, která má spolehlivé celoplošné pokrytí, připojen k softwarovému řešení mHealth, které umožňuje zobrazovat naměřené hodnoty a polohu pacienta, ale taktéž slouží k předávání dat do nemocničních, nebo lékařských databází. Software mHealth pracuje v cloudu, jako on-premise řešení v nemocnici nebo v hybridní podobě,“ prozrazuje Radim Klabal, produktový manažer, který má vývoj tohoto projektu v Soitronu na starost. Data, která jsou v rámci provozu sbírána jsou přitom anonymní. Jejich spárování se děje až v prostředí zdravotnického zařízení.

Nošením chytrého zdravotního náramku lze předcházet některým krizovým situacím, které je možné předem nadefinovat podle pacienta, jeho aktuálních potřeb a zdravotního stavu. V případě, že taková situace nastane, náramek zalarmuje pečující členy rodiny, nebo ošetřující personál v nemocnici a v budoucnu může informovat přímo zdravotnickou záchrannou službu. Tiše však pracuje i mimo tyto stavy, protože sbírá velké množství dat a tím dává ošetřujícímu lékaři možnost dozvědět se o pacientovi mnoho informací, aniž by s ním musel být v neustálém kontaktu. „V Česku sice existují podobné projekty, ale ani jeden není takto komplexní či pomáhající pacientům s Alzheimerovou chorobou nebo Parkinsonovou nemocí,“ sděluje Radim Klabal. Díky řešení od Soitronu a za podpory Nadačního fondu Neurosmart, je sledován celodenní stav osoby a v případě nebezpečí je poskytnuta okamžitá podpora, pomoc či adekvátní péče.

POMOC OŠETŘOVATELŮM A POSUN V GERIATRII

IoT náramky však nejsou určeny pouze pro pacienty a lékaře, ale své uplatnění si najdou i v domovech důchodců a jiných sociálních zařízeních poskytující péči o pacienty, nebo léčbu dlouhodobě nemocných. „Dejme tomu, že je budou nosit klienti domova seniorů. Pokud nastane nějaká nenadálá situace a personálu se ztratí jejich svěřenec, potom ho nejen snadno lokalizují, ale mohou se s téměř okamžitě podívat jaká je jeho fyzická kondice. To v některých případech může ušetřit nemalé finanční prostředky spojené s hledáním pacienta, ale především mu to může zachránit život,“ deklaruje Radim Klabal.

Společnost Soitron ve spolupráci s Nadačním fondem Neurosmart má za sebou s náramkem již několik úspěšných pilotních projektů. Během těch se ladily technické vlastnosti, komunikace, či sběr dat. Aktuálně využívá náramky 45 pacientů s epilepsií, testovalo je 30 pacientů s Alzheimerovou nemocí a připravuje se pilotní projekt pro 15 pacientů s Parkinsonovou nemocí. Celé řešení je tedy složeno z náramků, které jsou na míru vyráběny podle požadavků pro tento účel, propojení speciální sítí (LoRaWAN nebo i NB-IoT) a potom softwarové části, která se stará o řízení, sběr a analýzu dat. V tuto chvíli je projekt připravený k nasazení ve větším rozsahu. Jedním z prvních subjektů, který ho využije, bude Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně a FN Brno (Bohunice).

IOT NÁRAMKY V BUDOUCNU ULEVÍ SYSTÉMU

Populace stárne a díky technologiím lze zajistit její důstojné dožití. „To je jeden z důvodů, proč jsme řešení se smart náramkem vytvořili. Všichni máme zodpovědnost za ty, co jsou nám nejbližší a abychom jim poskytli co největší komfort a bezpečí, rozhodli jsme se, že do tohoto projektu budeme investovat. Je totiž potřeba si uvědomit, že i my budeme jednou senioři, nebo bychom mohli trpět různými chorobami. V těchto případech jistě uvítáme odpovídající péči a bezpečnost bez enormní zátěže pro své blízké. Jsme teprve na začátku, ale dostupné technologie nám dávají velkou možnost koncipovat věci, které budou stále přínosnější v různých oblastech medicíny,“ dodává závěrem Radim Klabal.

Zdroj