Smart CityTiskové zprávy

FN Brno a Honeywell ILC podepsaly memorandum o porozumění

Chytré náplasti s mobilní aplikací pro sledování životních funkcí pacientů jsou prvním projektem v rámci memoranda, další budou následovat.

Honeywell Intelligent Life Care (ILC) a Fakultní nemocnice Brno podepsaly memorandum o porozumění. Toto celosvětově první memorandum ILC představuje rámcovou dohodu o spolupráci s druhou největší nemocnicí v České republice. Obě strany budou v rámci spolupráce zkoumat příležitosti ke spolupráci na digitální transformaci napříč nemocničním prostředím. Současná fáze zahrnuje pilotní projekty, jako je například testování chytrých náplastí, chytrého komunikačního systému mezi pacientem a zdravotními sestrami a beta testování dalších technologií. Další memoranda o porozumění mezi ILC a velkými nemocnicemi budou následovat v dalších zemích.

Cílem spolupráce je pomoci Fakultní nemocnici Brno získávat a zavádět nová technologická řešení. Honeywell představí nové produkty pro pilotní projekt. Jakékoli další aktivity budou předmětem další dohody.

Společnost Honeywell je odhodlaná řešit dnešní výzvy v oblasti zdravotnictví. Představujeme si svět, kde jsou pacienti v bezpečí a kde pečující personál může preventivně reagovat na potřeby pacientů dříve, než nastanou zdravotní potíže. Svou vizi stavíme na bohatých zkušenostech s Pokročilou technologií snímání (Advanced Sensing Technology), kterou společnost Honeywell vyvinula pro zdravotnická zařízení. Chceme zákazníky provázet celou transformací zdravotní péče,“ říká Robert Robinson, viceprezident a generální ředitel Honeywell Healthcare Solutions.

Michal Závišek, generální ředitel Honeywell Technology Solutions sídlící v Brně, dodává: „Jsme rádi, že můžeme být partnerem právě Fakultní nemocnice Brno, protože právě v Brně sídlí naše hlavní vývojové centrum ve střední Evropě. Naše chytrá řešení pomohou nemocnici v Bohunicích zůstat na špici medicínského pokroku. Jsme hrdí na to, že naše technologie jsou založené na výzkumu a práci českých inženýrů – Honeywell v České republice, zejména ve svém brněnském vývojovém centru, zaměstnává přes 2000 odborníků a vysoce kvalifikovaných techniků. Tito lidé denně vyvíjejí celosvětově používané špičkové technologie a řešení pro obory, jako je letecký průmysl nebo zdravotnické systémy.

Přínos pro nemocnici

Spolupráce bude probíhat primárně s Interní kardiologickou klinikou, která je jedním z předních českých i světově renomovaných a uznávaných kardiologických center. Zjištění možností spolupráce na tomto oddělení bude mít přidanou hodnotu pro celou nemocnici a ukáže možnosti spolupráce do budoucna.

Přednosta kliniky doc. MUDr. Petr Kala, Ph.D. k nově uzavřenému memorandu říká: „Kardiovaskulární choroby jako hlavní příčina úmrtnosti ve všech vyspělých zemích včetně České republiky vyžadují nejvyšší míru pozornosti. Spolupráci s celosvětově známou společností, jako je Honeywell, považuji za velmi důležitou. Pevně věřím, že sdílené profesionální znalosti nám všem pomohou zlepšit kvalitu péče, její výsledky i úroveň našeho myšlení.

Vedoucí biomedicínský inženýr Ing. David Pospíšil, Ph.D. dodává: „Technologie, jejich vývoj a pokročilé systémy jsou nedílnou součástí moderního zdravotnictví. Jsme velmi hrdí, že jsme iniciovali tento důležitý krok k digitálnímu rozvoji oddělení a následně i nemocnice. Spolupráce, kterou jsme se společností Honeywell zahájili, svědčí o progresivitě a odborné připravenosti biomedicínského zázemí Interní kardiologické kliniky.

Náplasti a mobilní aplikace ke sledování životních funkcí

První projekt se týká testování náplastí pro monitorování životních funkcí pacientů v reálném čase. Honeywell ILC poskytne Interní kardiologické klinice chytré náplasti a také mobilní telefony s aplikací pro příjem dat získaných prostřednictvím náplastí. Do budoucna se ILC chystá vybavit oddělení svým chytrým hlasovým a dotykovým systémem přivolání sestry, který nahradí stávající. Jde o jeden z prvních kroků směřujících ke komplexní inovaci informačních systémů v rámci nemocnice.

V návaznosti na desítky let trvající zkušenosti se systémy přivolání sester vyvinula ILC jednotný přístup ke komunikaci a spolupráci v péči založený na chytrých řešeních. Chytrá řešení ILC pomáhají s péčí o více než milion pacientských lůžek po celém světě. ILC navrhuje řešení pro propojení nemocnic, lékařů a pacientů s cílem dosáhnout lepší spolupráce. Systém Honeywell se snadno zapojuje do IT prostředí nemocnic a pomáhá řídit klinické a ekonomické výsledky, přičemž plně vyhovuje pravidlům a předpisům týkajícím se kybernetické bezpečnosti, ochrany osobních údajů pacientů a integrity dat.