Chytré zemědělstvíPR článkyPrůmysl 4.0Údržba 4.0

Unified Cloud Sensors je značkou, která zastřešuje produkty a řešení pro bezdrátové kontinuální monitorování a diagnostiku, a jejichž hlavním účelem je úspora času, nákladů a zefektivnění práce.

V mnohých průmyslových a elektrotechnických oborech se standardně setkáváme se zbytečným navyšováním nákladů, zbytečnou ztrátou času, souvisejícím zbytečným stresem, v ještě horším případě s nespokojeným zákazníkem a jeho ztrátou. Jedním z důvodů jsou poruchy a funkční potíže dodávaných a servisovaných zařízení. Nejednou se mnozí z nás setkali s volajícím zákazníkem, který si stěžuje na funkční potíže, které se mnohdy projevují jen v určitou chvíli a po určitou dobu. Po příjezdu servisního technika se však zařízení jeví zcela funkčně v pořádku a bez závad. Tento typ funkčních potíží jsou velmi složitě diagnostikovatelné neboť se projevují ojediněle a jen po určitou dobu. Mnozí techničtí pracovníci tak velmi komplikovaně musí zákazníkovi vysvětlovat, že v dané chvíli nedokáží diagnostikovat příčinu závady. V určitých případech lze, s ohledem k proběhlým funkčním potížím, provést výměnu určité komponenty či komponent, avšak mnohdy to není technicky realizovatelné neboť by to bylo velmi časově a finančně náročné pro obě zúčastněné strany. Opakují-li se takové situace, poškozuje to jméno výrobce, servisní společnosti a celého odborného týmu pracovníků.

Z instalovaných zařízeních máme možnost získat řadu informací, které nás mohou o daném zařízení a vzniklých situacích informovat. Avšak neuchováváme-li tato data a neznáme-li historii vzniklých situací, dostáváme se do již zmíněné situace s nemožnosti diagnostikovat vzniklé potíže. Z daného důvodu je kontinuální vzdálené monitorování a diagnostika Vašich instalací velmi důležitou činností, která šetří čas a peníze, a to u všech zúčastněných stran.

SensoField Cloud Solutions je řešením vzdáleného monitorování a diagnostiky. Systém využívá hardwarový modul SensoCom (edge zařízení), který se připojuje k vyhodnocovací jednotce, HMI, PLC a k různým senzorům dle potřeb, a sbírá monitorovaná data, která jsou následně zabezpečeným přenosem odesílána prostřednictvím cloudové služby SensoField Cloud do cloudového úložiště, ve kterém dochází k jejich zpracování, zálohování a kde se realizují různé analýzy, které poskytují požadované výstupy. V cloudovém úložišti lze aplikovat umělou inteligenci, která dokáže systém dále posunout na prediktivní úroveň a s předstihem informovat o komponentu či komponentech, u kterých bude brzo potřeba realizovat výměnu.

Systém je součástí iniciativy a trendu Průmysl 4.0, Zemědělství 4.0 a Údržba 4.0 při využití průmyslového internetu věcí IIoT a technologií 5G a NB-IOT.

SensoCom modul je hardwarovým modulem, určený k používání systému SensoField Cloud Solutions. Připojení modulu a implementace systému je jednoduchou záležitostí, která přináší významné časové a finanční úspory.

SensoField Cloud Solutions je řešení, které je vhodné pro celou řadu odvětví a jeho použití se odvíjí od požadovaných potřeb. S vhodným využitím systému se tak můžeme setkat v průmyslu, v zemědělství, ve stavebnictví, v geodézií, při monitorování atmosférických a chemických veličin aj.

Implementace systému je jednoduchou záležitostí, která vyžaduje fyzické propojení modulu SensoCom s monitorovaným zařízením (vyhodnocovací jednotka, HMI, PLC, různé senzory). Samozřejmě je nutné realizovat předchozí konzultaci tak, aby veškeré potřebné požadavky byly splněny jak po stránce požadovaných monitorovaných veličin, tak po stránce veškeré technické připravenosti, a také k provedení všech potřebných nastavení systému. Výsledkem takové implementace je znalost informací o stavu instalace, informací o stavu konkrétních komponent a senzorů. Jedná se o informace, které jsou životně důležité pro znalost dění daného procesu, a k upozornění servisní společnosti o probíhajících funkčních potížích a potížích budoucích. Konečným výsledkem je významná úspora času a finančních prostředků, zefektivnění pracovní činnosti a spokojený zákazník.

Značka Unified Cloud Sensors, zastřešená společností UTILCELL, s.r.o., specialistou na vážení, nabízí řešení SensoField Cloud Solutions, které umožňuje provádět vzdálený monitoring a diagnostiku zařízení s aplikovatelností pro celou řadu odvětví. Konzultujte s námi bezplatně Vaše potřeby na následujících kontaktech:

info@unifiedcloudsensors.eu
+420 546 427 053
https://www.unifiedcloudsensors.eu