Aktualizace: BigClown a programování v Linux Mint (instalace toolchain a nahrání kódu)

Článek o platformě BigClown z prosince 2017 jsem rozšířil o instalaci BigClown Toolchain a nahrání kódu do Core modulu (dfu mód) na Linux Mint.

Celý článek na https://chiptron.cz/articles.php?article_id=128