Univerzita v Ostravě testuje 5G a plánuje experimenty s milimetrovými vlnami

Jedna z prvních privátních 5G sítí běží v Ostravě. Na Vysoké škole báňské by rádi jako první rozjeli milimetrové vlny.

Univerzitní areál Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (VŠB-TUO) by se mohl stát první lokalitou v České republice, kde se testují takzvané milimetrové vlny (mmWave) pro mobilní sítě páté generace. Ty mají na krátké vzdálenosti přinést velmi vysoké rychlosti s velmi nízkou odezvou, což by do řady oborů mohlo přinést nové možnosti, jak pracovat například s robotikou, průmyslovými stroji, automotive nebo daty.

Článek pokračuje zde.